EN
image

برگزاری همایش گردشگری خلاق و نوسازی شهری

image

ستاد گردشگری شهرداری تهران در نمایشگاه بین المللی ...

image

دیدار رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران با شهردار من...

image

جلسه نقد و بررسی شاخص ها و فرآیند ارزیابی عملکرد ...

image

دیدار رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران با شهردار من...

image

تور بافت تهران قدیم ویژه مسئولین کانونهای گردشگری ...