EN

مشاهده جزئیات

image

خیابان سی تیر

خیابان سی تیر خیابانی ویژه در شهر تهران می باشد.این خیابان در یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین جاهای تهران قرار گرفته است. نام این خیابان قوام السلطنه بوده است . (قوام السلطنه یکبار در سال  1324 و یکبار هم در سال 1331 پس از استعفای مصدق نخست وزیر  ایران شد)، و نام 30 تیر هم برمی گردد به واقعه قیام مردم تهران در 30 تیر سال 1331که مردم تهران در این روز به دعوت آیت الله کاشانی با تطیلی بازار و مغازه ها به خیابانها ریختندو خواستار سرنگونی قوام شدند، که به دستور قوام مردم را به گلوله بستند و عده ای از آنان جان خود را از دست دادند.از اینرو نام این خیابان به 30 تیر تغییر نام داد.

شایان ذکر است که در ابتدای این خیابان ،موزه بزرگ ملی کشور یا همان موزه ایران باستان و نیز در همین خیابان موزه منحصر به فرد آبگینه و سفالینه های ایران با آثار زیبایش در خانه مربوط به قوام السلطنه واقع شده است که بازدید از آنها خالی از لطف نیست.


گالری تصاویر