FA | EN
image

بازار تهران

 این بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، مصطفى خمينى (سيروس سابق) در شرق، پانزده خرداد (بوذرجمهری سابق) در شمال و خیام در غرب قرار گرفته‌است. در تقاطع این خیابان‌ها میدان محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته‌اند.

امروز جز چند کاخ سلطنتی و مسجد و امامزاده، عمارت شمس العماره و يکی از دروازه ها که نگه داشته شده، تنها بازار تهران است که از قرن نوزده يادگارانی در خود دارد.بازار تهران يادگار دوران ناصرالدين شاه قاجار است که در ميانه سلطنت پنجاه ساله خود يک شهرساز فرانسوی را مامور کرد که نقشه ای از "دارالخلافه ناصری" تهيه کند. به ظاهر، گرمای تابستان های تهران است که ساخت بازاری مسقف را ايجاب می کند و سرمايه داران و اشراف هم با وقف تيمچه ها و بازارچه ها بر آن می افزايند، ناصرالدين شاه هم عمارتی بزرگ به سبک "اپراخانه های فرنگ" برای تغزيه و برگزاری مراسم رسمی در نزديکی آن می سازد(تکيه دولت) و بزرگ ترين مسجد را چسبيده به آن برپا می دارند (مسجد امام خمینی) تا در نزديکی کاخ های سلطنتی، شهری شکل گيرد.

جهانگردان و ديپلمات های خارجی مقيم تهران، از اواخر قرن نوزدهم، بازار مسقف اين شهر را به عنوان ديدنی ترين نقطه پايتخت ايران توصيف کرده اند، بازاری که تجارت تمامی توليدات داخلی و کالاهای وارداتی کشور بدان ختم می شد و صنايع کوچک در آن شکل می گرفتند.
در تمام دوران مشروطيت تا انقراض سلسله قاجار بازار تهران، بزرگ ترين بازار کشور و محل اصلی حرکت های سياسی، اقتصادی و اجتماعی پايتخت بود و تنها بعد از آغاز دوران نوسازی شهرها ( دوره رضاشاه) به آرامی طبقه مرفه و متوسط شهری از بازار مسقف تهران دل کندند و به محلات نوساز رخت برکشيدند.

در همان دوران تصميماتی از طرف شهربانی کشور به اجرا گذاشته شد که به بهانه حفظ امنيت سرمايه های تجار و کسبه بازار، ورود و خروج به بازار را از ورودی های هشت گانه آن کنترل کند و از جمله بعد از ساعت شش بعداز ظهر نوعی قرق در آن جا برقرار دارد. تدبيری که بی نتيجه ماند چرا که ورود به هزارتوی بازار تهران تنها از ورودی های هشت گانه آن نبود بلکه صدها کوچه و پسکوچه، امکان دسترسی افراد را به محله های ديگر فراهم می کرد.

پيچيده بودن راه ها و کوچه های تودرتو بازار، چند بار اين منطقه را به پناهگاه مخالفان حکومت تبديل کرد، به جز ماه های اول انقلاب مشروطه، که با وجود مواظبت نظميه، هر صبح بر ديوار بازار ده ها شبنامه نصب بود، مرکز کميته مجازات که صد سال پيش با چند ترور سياسی توانست رعبی در دل های سياسيون بيندازد، در بازار تهران بود.
بازار تهران به همراه بناهای تاریخی محدوده اش مثل مسجد امام، مسجد جامع و... از مجموعه های مهم تاریخی و هنری شهر تهران محسوب می شود و به خاطر قدمت طولانی و تاریخچه اش از دیدنی ترین نقاط شهر تهران محسوب میشود .


نشانی :  خیابان ۱۵ خرداد


گالری تصاویر