EN

مشاهده جزئیات

image

معبد زرتشتیان

بنای معبد آدریان، نیایشگاه آدریان، مسجد زرتشتیان، آتشکده تهران، معبد زرتشتیان یا هر نام دیگری که این مکان مقدس دارد، تنها آتشکده شهر تهران است که آتشی است ورهرام، بنای معبد آدریان، آتشکده ای است ۱۰۰ ساله در شهر، که محل نگهداری آتش و عبادتگاه زرتشتیان است، با ما برای دیدار از نیایشگاه و معبد آدریان (آتشکده تهران) همراه شوید …
سنگ بنای آدریان تهران در روز اشتاد ایزد (۲۳ امرداد) ۱۲۹۳ خورشیدی برابر با روز اورمزد وفروردین ماه ۱۲۸۳ باستانی (۱۳ اوت ۱۹۱۳ م) توسط ارباب کیخسرو شاهرخ گذارده شد و با کمک پولی پارسیان هند و زرتشتیان تهران در آذرگان ۱۲۹۶ خورشیدی برابر با خورداد ماه ۱۲۸۶ باستانی پایان یافت و روز اشتادایزد گشایش یافت.
اریاب کیخسرو در یادداشت‌های خود آورده است: «به آن اندیشه افتادم که برای جماعت عبادتگاهی لازم است، زیرا در تهران برای جماعت (در حدود ۵۰۰ نفر که بیشتر به کار بازرگانی و کشاورزی مشغول بودند) تا آن تاریخ معبدی نبود. لهذا چون در این موقع مرحوم بهرامجی بیکاجی یکی از پارسیان جوانمرد که کارش سیاحت بود به تهران آمده بود مطلب را با او در میان نهادم، مشارالیه وعده مساعدت داد. شرحی نوشته به او دادم و به بمبئی رفت و اقدام کرد. خوشبختانه عده ای از پارسیان مبلغی برای بنیان آدریان سرخط رفته بودند چه برای ساختمان و چه برای اندوخته نگهداری که متدرجاً برسانند».
 «ساخت آدریان بر روی اراضی انجمن شروع و سنگ بنای آدریان بدست آقای رضاقلی خان هدایت (نیرالملک) نکته۷ وزیر معارف وقت گذارده شد. کار ساختمان آدریان به دشواری دچار شد. اشکال ساختمان آدریان این که بعضی از اشخاص مغرض در جراید بمبئی برضد زرتشتیان تهران مقالاتی نوشتند که اینها غالباً بی دین و فلان اند و آدریان لازم ندارند و از سوی انجمن زرتشتیان تهران جواب هایی دندان شکن داده شد معهذا بعضی از صاحبان خیر که جنبه کهنه پرستی و تعصبات داشتند جلو اعانه خود را گرفته دیگر پول نرسید و عمارت بی سقف و ناتمام ماند. چون کار بدین منوال پیش آمد از زرتشتیان ایران استعانت شد و زرتشتیان هرجا از تهران و یزد و کرمان و شیراز و کاشان بقدر خود کمک کردند و به خیر خوبی ساختمان آدریان به پایان رسید و رسماً در تاریخ ۱۲۹۶ خورشیدی گشایش یافت ».

نشانی : خیابان جمهوری (نادری یا شاه سابق) خیابان میرزا کوچک خان (استالین سابق) پلاک ۴ (ضلع شمالی دبیرستان فیروز بهرام)
بازدید : به جز روزهای جمعه، با هماهنگی قبلی امکان پذیر است. شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۵ و پنجشنبه ها ۸ تا ۱۲ ، (برای تهیه تصویر کسب مجوز الزامی است)
جهت بازدید؛ ۶۶۷۰۶۸۶۵ موبد پدرام سروش پور و بانو ناهید استقامت تماس حاصل نمایید.


گالری تصاویر