image
  • انتشار : 09 خرداد 1400
  • 25 بازدید

گرامیداشت یکصد و پنجاهمین زادروز حاج حسین ملک

  • برگزارکننده : گروه تاریخ و باستان شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت موزه ملک و ستاد گردشگری شهرداری تهران
  • سخنران : دکتر محمد جعفر یاحقی-دکتر احمد مسجد جامعی-مهدی یساولی
  • ساعت : ساعت 18
  • شکل برگزاری : آنلاین

حاج حسین ملک در شهر ری قصری داشت با نام قصر ملک که میرزا حسین‌خان معمار، از معماران معروف خراسانی برای‌اش ساخته بود. قصری برای برگزاری مجالس روضه‌خوانی و رفت و آمد شاهزادگان قاجاری و حتی ناصرالدین‌شاه.

از حاج حسین ملک با عنوان بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران یاد می‌شود. او قصرش را در زمستان 1348 به آموزش و پرورش اهدا کرد و قصر ملک تبدیل شد به مدرسه. اما بعد از انقلاب 57 به مصادره بنیاد مستضعفان در آمد و این روزها گرچه به ثبت ملی رسیده، لیکن حال خوشی ندارد و هر لحظه بیم تخریب‌اش می‌رود.